Zmieniamy Polskę
na lepsze

Firma Wento jest obecna na polskim rynku
energetyki odnawialnej od 2011 roku

Dowiedz się więcej

Ponad 10 lat doświadczenia na
polskim rynku OZE

Ponad 3300 MW projektów
w portfelu

Ponad 750 zawartych umów
dzierżawy

Ponad 3500 hektarów wydzierżawionych gruntów

Poznaj nas

Wento obecne jest na rynku energetyki odnawialnej od 2011 roku. Od 2021 roku jest częścią norweskiego koncernu energetycznego Equinor (dawniej Statoil), który zatrudniając ponad 21 000 osób działa w około 30 krajach na świecie. Poza projektami w energetyce na lądzie Equinor realizuje w Polsce również 3 projekty morskich farm wiatrowych o mocy ponad 3000 MW wraz ze spółką Polenergia.

Przez pierwsze lata swojej działalności, aż do 2016 roku, Wento koncentrowało się głównie na projektach farm wiatrowych, które przygotowywało, budowało, a następnie eksploatowało.

W 2015 roku Wento, motywowane dynamicznym rozwojem rynku fotowoltaiki oraz wprowadzeniem nowych regulacji prawnych wspierających ten sektor energetyki, rozpoczęło rozwój projektów PV. Wynikiem tego działania jest obecna pozycja firmy jako jednego z liderów polskiego rynku fotowoltaiki. Do 2021 roku spółka przygotowała do budowy projekty elektrowni słonecznych o łącznej mocy ponad 500 MW, z których ponad 450 MW zwyciężyło w aukcjach ogłaszanych przez Prezesa URE.

Dowiedz się więcejstrzałka w prawo

Propozycja współpracy

Wento od wielu lat chętnie współpracuje z firmami i osobami prywatnymi, rozwijając projekty fotowoltaiczne i wiatrowe w różnych regionach Polski.

Poszukujemy właścicieli gruntów, którzy są zainteresowani ich długoterminową dzierżawą, w ramach której na terenie wydzierżawionej działki lub działek powstaną farmy wiatrowe, lub fotowoltaiczne.

Jesteśmy również zainteresowani zarówno nabywaniem rozpoczętych już projektów na różnych etapach ich rozwoju, jak i wspólnym ich dewelopowaniem, późniejszą budową i eksploatacją.

Dowiedz się więcejstrzałka w prawo

Nasze projekty

Farma fotowoltaiczna Stępień

Farma wiatrowa Skoczykłody (sprzedane)

Farma fotowoltaiczna Stępień

We wrześniu 2022 roku w miejscowości Stępień na terenie gminy Braniewo, w powiecie braniewskim należącym do województwa warmińsko-mazurskiego, ukończyliśmy budowę naszej największej farmy fotowoltaicznej. Moc instalacji słonecznej wynosi aż 57,5 MW. Obecnie farma przygotowywana jest do rozpoczęcia działalności.

Dowiedz się więcejstrzałka w prawo

Odnawialne źródła
energii w Polsce

W ostatnich latach popularność odnawialnych źródeł energii stale rośnie. Wynika to z globalnego dążenia do uzyskania pełnej niezależności i bezpieczeństwa energetycznego Polski, jak i ograniczenia szkodliwego wpływu działalności człowieka na zmiany klimatu i środowisko. Zgodnie z założeniami „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”, w najbliższych kilkunastu latach dążyć będziemy do nisko i zeroemisyjnej gospodarki energetycznej. Zmiana miksu paliwowo-energetycznego kraju zakłada dekarbonizację polskiego systemu energetycznego i osiągnięcie w 2040 roku udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na poziomie 50 proc. całkowitego zapotrzebowania energetycznego.

Obecnie udział węgla w produkcji energii elektrycznej wynosi ok. 70 proc., co sprawia, że Polska stoi przed wielkim wyzwaniem i koniecznością realizacji znacznych inwestycji opartych na OZE. Wdrażanie czystych technologii, opartych na źródłach takich jak wiatr czy energia słoneczna to nasz priorytet na nadchodzące lata.

Na co zwracamy uwagę
przy wyborze działki pod dzierżawę

Ukształtowanie
terenu

Klasa bonitacyjna
(klasa gruntu)

Infrastruktura
energetyczna

Dostęp
do działki

Powierzchnia

Położenie na terenie
obszarów chronionych

Opisz swoją działkę

Przenalizujemy jej potencjał i przedstawimy naszą ofertę.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności.

wiatraki i chmury

Dziękujemy za wiadomość

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 marca 2023 roku nastąpiła zmiana adresu siedziby Wento Sp. z o.o. Nowy adres firmy to:

Wento Sp. z o.o.
Budynek Skyliner
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

Pozostałe dane Spółki, takie jak nr telefonu, KRS, NIP, REGON, pozostają bez zmian.
W zawiązku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej Spółki na wskazany powyżej adres, jak również o ujawnianie nowego adresu siedziby Spółki na wszelkich fakturach, rachunkach lub innych dokumentach kierowanych do Wento Sp. z o.o.
Jednocześnie informujemy, że zmiana adresu Spółki pozostaje bez wpływu na ważność podpisanych umów i nie wymaga ich zmiany.