Propozycja współpracy

Proces inwestycyjny to złożone postępowanie, którego realizacja wymaga wysokich kompetencji, doświadczenia i czasu. Aby wybudować farmę fotowoltaiczną (PV), należy zacząć od wykonania szczegółowego projektu i harmonogramu działań, uwzględniając kryteria środowiskowe, planistyczne, a także finansowe. Współpraca z Wento to gwarancja dochowania najwyższych standardów pracy na każdym etapie inwestycji. Budowa elektrowni słonecznej czy wiatrowej to dla wydzierżawiającego pewne i stabilne przychody z tytułu dzierżawy przez okres nawet do 30 lat.

Do współpracy poszukujemy właścicieli nieruchomości, którzy są zainteresowani długoterminową dzierżawą gruntów – obecnie głównie pod elektrownie fotowoltaiczne, a w przyszłości także pod farmy wiatrowe. Po podpisaniu umowy, na dzierżawionym terenie zrealizujemy inwestycję w postaci elektrowni słonecznej. Dzięki współpracy z właścicielami działek możemy pozyskiwać czystą energię, która zasili Polski system elektroenergetyczny, przyczyniając się do
bezpieczeństwa i niezależności energetycznej naszego kraju. Poza podpisaniem umowy dzierżawy, proces inwestycyjny nie wymaga od właściciela żadnych nakładów pracy. Wszystkie formalności pozostają po naszej stronie – zajmujemy się uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, budową, a następnie kompleksową obsługą farmy fotowoltaicznej. Po naszej stronie leży również późniejszy demontaż instalacji i jej utylizacja.

Jesteśmy otwarci także na współpracę z firmami i osobami rozwijającymi projekty fotowoltaiczne i wiatrowe w różnych regionach Polski. Jesteśmy zainteresowani zarówno nabywaniem takich projektów na różnych etapach ich rozwoju, jak i wspólnym ich dewelopowaniem, późniejszą budową i eksploatacją. W naszych projektach wykorzystujemy wyłącznie najnowsze technologie, które przekładają się na większą wydajność oraz bezpieczeństwo inwestycji.


Korzyści płynące ze współpracy z nami

Gwarantujemy opłatę rezerwacyjną od momentu podpisania umowy (do chwili rozpoczęcia budowy mogą Państwo korzystać z gruntu w dotychczasowy sposób).

Wypłacamy czynsz właściwy od momentu rozpoczęcia budowy.

Indeksujemy wartość czynszu o wskaźnik inflacji.

Pokrywamy wszelkie koszty związane z realizacją inwestycji i jej eksploatacją.

Gwarantujemy przywrócenie gruntu do stanu poprzedniego po zakończeniu okresu trwania umowy.

Umożliwiamy zagospodarowanie niższej klasy gruntów, nienadających się do użytku rolniczego.

Zapewniamy pewny i stały przychód.

W naszych działaniach kierujemy się najwyższymi standardami etycznymi.

Zapewniamy bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną za projekt przez cały czas trwania inwestycji.

Dzięki naszemu doświadczeniu w profesjonalny sposób przeprowadzimy całą procedurę deweloperską.

Pytania i odpowiedzi

Czynsz rezerwacyjny to inaczej miesięczna opłata rezerwacyjna, wypłacana za okres od dnia zawarcia umowy dzierżawy gruntu do momentu rozpoczęcia budowy elektrowni fotowoltaicznej (tj. pierwszego wpisu do dziennika budowy). W tym czasie załatwiamy wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Czynsz rezerwacyjny jest dodatkowym przychodem dla właściciela gruntu, a w okresie rezerwacyjnym nieruchomość może być nadal użytkowana, np. rolniczo.

Tak. W tym okresie właściciel gruntu może nadal korzystać z gruntu jak dotychczas, włącznie z uzyskiwaniem dopłat do produkcji rolnej.

Czynsz docelowy zaczynamy płacić od momentu rozpoczęcia budowy (liczonego od daty pierwszego wpisu do dziennika budowy). Termin rozpoczęcia budowy farmy PV uzależniony jest od wielu czynników, m.in. sprawności postępowania administracyjnego oraz operatora energetycznego odpowiedzialnego za dany obszar, w zakresie uzyskiwania stosownych decyzji zezwalających na rozpoczęcie inwestycji.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r. uniemożliwia nabycie nieruchomości rolnych przez spółki prawa handlowego. Osoby fizyczne i prawne, które nie są rolnikami indywidualnymi, nie mogą zakupić takich gruntów.

Jako dzierżawca zobowiązujemy się do usunięcia na własny koszt wszystkich elementów elektrowni fotowoltaicznej oraz zlikwidowania wszelkich podziemnych okablowań w terminie 12 miesięcy od momentu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy dzierżawy. W tym czasie, do momentu zakończenia demontażu elektrowni nadal wypłacany jest czynsz z tytułu dzierżawy. Ponadto gwarantujemy przywrócenie terenu do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy.

Umowa dzierżawy gruntu na okres do 30 lat nie prowadzi do zasiedzenia, co wynika wprost z przepisów Kodeksu cywilnego.

Wszelkie podatki i opłaty związane z budową i eksploatacją elektrowni fotowoltaicznej płaci dzierżawca, czyli my. 

Tak, czynsz jest indeksowany o wskaźnik inflacji, podawany corocznie przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Wento jest częścią europejskiego giganta energetycznego Equinor (dawniej Statoil), który funkcjonuje na globalnych rynkach już od blisko 50 lat. Firma z tak stabilną i ugruntowaną pozycją, a także ciesząca się zaufaniem i dobrą reputacją jest najlepszym gwarantem udanej współpracy.

Elektrownia słoneczna to inwestycja długoterminowa. Czas jej pracy warunkowany jest żywotnością paneli fotowoltaicznych, która obecnie wynosi około 30 lat.  

Budowanie farmy fotowoltaicznej trwa stosunkowo krótko – około roku. Przed rozpoczęciem budowy należy jednak dopełnić wielu czasochłonnych formalności.  

Nie. Grunt nie zostaje przekształcony, zmienia się jedynie użytkowanie gruntu rolniczego – na związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

Tak, może być użytkowana. Część działki, na której nie ma farmy, pozostaje do Państwa dyspozycji i nadal można na niej prowadzić działalność rolniczą. Powstała inwestycja nie będzie blokować dostępu do części działki niezajętej przez inwestycje.

Farmy fotowoltaiczne są głównym obszarem naszej działalności, jednak w przeszłości prowadziliśmy z sukcesem także projekty związane z energetyką wiatrową. Ze względu na uwarunkowania legislacyjne wprowadzone w 2015 roku, dalszy rozwój elektrowni wiatrowych został znacznie utrudniony. Biorąc jednak pod uwagę postępującą transformację energetyczną, spodziewamy się, że niekorzystne prawo w niedalekiej przyszłości ulegnie zmianie na korzyść takich inwestycji. W związku z tym na nowo interesujemy się dzierżawą gruntów pod budowę farm wiatrowych. Ponadto, jako jeden z czołowych inwestorów na rynku odnawialnych źródeł energii, pracujemy również nad rozwojem projektów magazynów energii, a także produkcji zielonego wodoru. Mając to na uwadze, poszukujemy partnerów oraz właścicieli ziemi, chętnych do podjęcia z nami szeroko rozumianej współpracy.