Odnawialne źródła energii w Polsce

W ostatnich latach popularność odnawialnych źródeł energii stale rośnie. Wynika to z globalnego dążenia do ograniczenia szkodliwego wpływu działalności człowieka na zmiany klimatu i środowisko. Zgodnie z założeniami „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” (PEP2040), w najbliższych kilkunastu latach dążyć będziemy do nisko- i zeroemisyjnej gospodarki energetycznej. Zmiana miksu paliwowo-energetycznego kraju zakłada dekarbonizację polskiego systemu energetycznego i osiągnięcie w 2040 roku udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na poziomie 50 proc. całkowitego zapotrzebowania energetycznego.

Obecnie udział węgla w produkcji energii elektrycznej wynosi niemal 70 proc., co sprawia, że Polska staje przed wielkim wyzwaniem i koniecznością realizacji znacznych inwestycji opartych na OZE. Wdrażanie czystych technologii, opartych na źródłach takich jak wiatr czy energia słoneczna to główne zadanie firm i instytucji działających w obszarze energetyki na nadchodzące lata.

Pierwotnie sektor energii odnawialnej w Polsce obejmował przede wszystkim energetykę wiatrową na lądzie. Od kilku lat obserwujemy rosnący trend na nowe technologie OZE m.in. energetykę solarną oraz wiatrową energetykę na morzu. Wraz z rosnącym zainteresowaniem tymi rozwiązaniami oraz rozwojem nowych technologii, wzrasta przystępność zielonej energii.

Nie tylko zmiany klimatu wymuszają transformację energetyczną. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) ustaliła, że światowy popyt na energię wzrośnie do 2035 roku o 40 proc. Widzimy tutaj dużą szansę dla fotowoltaiki i energetyki wiatrowej, które są obecnie najtańszymi, nowymi źródłami energii elektrycznej. Energetyka słoneczna i wiatrowa to również gwarancja naszego bezpieczeństwa i niezależności energetycznej, co ma szczególne znaczenie w obecnych, trudnych czasach. To również najszybciej rozwijające się branże, zarówno w Polsce, jak i w Europie.