Magazyny energii

Magazyn energii – co to jest i jak działa?

Rosnący globalny popyt na czystą energię sprawił, że rynek źródeł energii odnawialnej gwałtownie wzrósł w ciągu ostatnich kilku lat. Co więcej, tendencja ta będzie się utrzymywała. Rozkwit OZE pociąga za sobą rozwój branży wtórnej – magazynowania energii. Skuteczne kumulowanie nadmiaru wytworzonej energii stanowi jedno z najważniejszych wyzwań energetycznych, jakie czekają nas w XXI wieku.

Nieregularny charakter dostaw energii ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr czy słońce, stwarza konieczność stosowania wydajnych, skalowalnych sposobów przechowywania i dostarczania energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu takich systemów, operatorzy sieci są w stanie zapewnić stały strumień energii do nieprzerwanego użytku, kiedy zużycie energii przez odbiorców przeważa nad jej produkcją przez instalację fotowoltaiczną lub wiatrową.

Systemy magazynowania energii zapewniają szeroki wachlarz rozwiązań technologicznych w zakresie zarządzania dostawami energii w celu stworzenia bardziej odpornej infrastruktury energetycznej i zapewnienia oszczędności
kosztów dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej i konsumentów.

Rodzaje magazynów energii

Wyróżnia się pięć różnych technologii magazynowania energii:

Magazynowanie elektrochemiczne

Najbardziej znane rozwiązanie, stosowane w zaawansowanych bateriach chemicznych, akumulatorach i kondensatorach.

Magazyny termiczne

Wykorzystują wychwytywanie ciepła i zimna w celu wytworzenia energii na żądanie lub zrównoważenia potrzeb energetycznych.

Magazynowanie mechaniczne

Innowacyjne technologie wykorzystujące energię kinetyczną lub grawitacyjną do magazynowania energii elektrycznej.

Wodór

Nadwyżki energii elektrycznej mogą być przekształcane w wodór w procesie elektrolizy, a następnie magazynowane.

Elektrownie wodne (szczytowo-pompowe)

Tworzenie dużych zbiorników energii wykorzystujących energię wody.