Farmy fotowoltaiczne

Rosnąca popularność rozwiązań energetycznych wykorzystujących energię słoneczną sprawia, że większość ludzi zna już korzyści płynące z paneli fotowoltaicznych. Nie każdy jednak orientuje się, jak pod względem technicznym powstaje taka energia. Każdy indywidualny panel słoneczny zawiera mnóstwo komponentów i materiałów. Poniżej przybliżamy historię powstania paneli słonecznych, mechanizm ich działania, z czego tak naprawdę się składają i jak wygląda przyszłość energii pochodzącej ze słońca.

Wykorzystywanie energii słonecznej

Technologia solarna nie jest nowym zagadnieniem, jej historia sięga aż VII w. p.n.e. Wczesne wykorzystanie energii słonecznej koncentrowało się na ogrzewaniu i pasywnym wykorzystaniu słońca – od przemyślanego umiejscowienia drzwi i okien, po ogrzewanie przedmiotów, które zatrzymują ciepło przez noc. Takie działanie miało na celu zapewnienie budynkom jak największej ilości ciepła.

Wynalezienie ogniwa słonecznego zapoczątkowało zmiany w produkcji energii, która będzie rozkładana na czynniki pierwsze przez różnych fizyków i inżynierów przez setki kolejnych lat. Opowieść o energii słonecznej jest fascynującą historią innowacji i postępu.

Pierwszy na świecie „kolektor słoneczny” został zaprojektowany i skonstruowany w 1767 roku. Szwajcarski naukowiec Horace-Benedict de Saussure dokonał tego odkrycia podczas testowania energii cieplnej, głównie pary wodnej.

Skonstruował on izolowane pudełko z otworem i trzema warstwami szkła, które powiększało ciepło słoneczne do temperatury przekraczającej 110 stopni Celsjusza.

1839 rok to kamień milowy w historii ewolucji energii słonecznej. Francuski fizyk Edmond Becquerel odkrył efekt fotowoltaiczny podczas eksperymentów z ogniwem zbudowanym z metalowych elektrod w przewodzącym roztworze. Zauważył, że ogniwo produkowało więcej energii elektrycznej, gdy było wystawione na działanie światła.

Prawie 50 lat po odkryciu efektu fotowoltaicznego, w 1883 roku, amerykański wynalazca Charles Fritz stworzył pierwsze działające selenowe ogniwo słoneczne. Chociaż w nowoczesnych panelach słonecznych używamy krzemu, ogniwo to było prekursorem technologii stosowanej obecnie.

Budowa paneli słonecznych

Podobnie jak w przypadku każdej nowoczesnej i rozwijającej się technologii, szczególnie w przestrzeni energetycznej, panele słoneczne występują w wielu odmianach wykorzystywanej budowy, subkomponentów i typów. Ich najczęstsze rodzaje to:

Monokrystaliczne panele krzemowe

Monokrystaliczne panele krzemowe wykonane z pojedynczego kryształu. Są one najwydajniejszymi, ale zarazem najdroższymi panelami słonecznymi.

Polikrystaliczne ogniwa krzemowe

Składające się z wielu kryształów krzemu połączonych ze sobą. Nie są one tak wydajne, jak panele monokrystaliczne, ale to tańsze rozwiązanie dla dachowych instalacji solarnych.

Cienkowarstwowe ogniwa słoneczne

Cienkowarstwowe ogniwa słoneczne złożone z krzemu amorficznego. Materiał ten czyni je najbardziej elastycznymi panelami słonecznymi, ale przy tym najmniej wydajnymi.

Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne składają się z 6 części. Na przestrzeni lat elementy te zostały udoskonalone w celu poprawy wydajności, trwałości i obniżenia kosztów produkcji. Proces ten sprawia, że koszt paneli słonecznych z roku na rok stale spada.

  1. Rama aluminiowa
  2. Szkło hartowane
  3. Materiał hermetyzujący, np. folia EVA
  4. Ogniwa krzemowe
  5. Blacha tylna
  6. Puszka przyłączeniowa zawierająca przewody 12 V

Jak powstaje energia?

Panele słoneczne składają się z 60 lub 72 ogniw krzemowych.
Kiedy światło słoneczne uderza w te ogniwa, elektrony w krzemie na poziomie atomowym zostają uwolnione i wprawione w ruch. Prąd elektryczny to po prostu ruch lub przepływ elektronów w tym samym kierunku. Najlepiej znanym z życia przykładem tego zjawiska jest błyskawica, będąca niczym innym, jak nagłym przepływem elektronów przez nagromadzony ładunek w chmurach lub pomiędzy chmurami a ziemią.
 

Farmy fotowoltaiczne wytwarzają energię słoneczną wyłącznie w celu bezpośredniego dostarczania energii do sieci. Energia słoneczna obecnie coraz częściej staje się jedną z najpopularniejszych form wytwarzania energii elektrycznej. Pod względem popularności i tempa rozwoju wyprzedziła tradycyjne źródła energii, takie jak węgiel.  

Typowa farma słoneczna składa się z ogromnych matryc paneli słonecznych ustawionych na otwartych gruntach rolnych. Farmy wykorzystują panele fotowoltaiczne, które przekształcają energię fotonów światła słonecznego w energię elektryczną. Kiedy foton uderza w panel półprzewodnikowy, jego energia jest absorbowana i uwalniany zostaje elektron, który tworzy prąd elektryczny.

Dlaczego fotowoltaika jest ważna?

Energia słoneczna jest kluczem do czystej energii w przyszłości. Każdego dnia słońce wytwarza ogromne ilości energii, dlatego właśnie jako Wento inwestujemy w farmy fotowoltaiczne. Dzięki nim zmniejszamy naszą zależność od paliw kopalnych.

Energia słoneczna – czyste źródło

Podczas wytwarzania energii elektrycznej za pomocą paneli słonecznych do atmosfery nie są emitowane żadne gazy cieplarniane. Słońce dostarcza więcej energii niż kiedykolwiek będziemy potrzebowali, zatem energia elektryczna z paneli słonecznych jest bardzo ważnym źródłem w dążeniu do produkcji czystego prądu. Po zainstalowaniu paneli słonecznych, koszty operacyjne są dość niskie w porównaniu z innymi formami wytwarzania energii. Paliwo nie jest wymagane, a to oznacza, że energia słoneczna może wytwarzać duże ilości prądu bez niepewności i kosztów związanych z zapewnieniem dostaw paliwa.

Inwestycja a środowisko

Farmy fotowoltaiczne to najczystsza i najbezpieczniejsza metoda wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Zmniejszają
zależność
od paliw kopalnych

Pozytywnie wypływają
na utrzymanie różnorodności
biologicznej terenu

Nie emitują hałasu
szkodliwego dla
ludzi i zwierząt

Nie wydzielają
szkodliwych dla
środowiska zanieczyszczeń

Nie generują
odpadów

Do produkcji 1 MWh energii konieczne jest zużycie (aż) około 440 kg węgla!

Dla porównania, przykładowa instalacja PV o mocy 1 MW wytwarza około 1100 MWh energii rocznie, co ogranicza zużycie węgla o ok. 484 ton rocznie.

Energia ta wystarczy, by zasilić przez rok ok. 400 gospodarstw domowych. Średniej wielkości inwestycja – 50 MW – zaspokaja roczne zapotrzebowanie miasta wielkości Sandomierza!