Wento Sp. z o.o.

Adres:

ul. Prosta 67 (Budynek Skyliner, piętro 12)
00-838 Warszawa

REGON: 142416549
NIP: 5252478206
KRS: 0000355543

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 marca 2023 roku nastąpiła zmiana adresu siedziby Wento Sp. z o.o. Nowy adres firmy to:

Wento Sp. z o.o.
Budynek Skyliner
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

Pozostałe dane Spółki, takie jak nr telefonu, KRS, NIP, REGON, pozostają bez zmian.
W zawiązku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej Spółki na wskazany powyżej adres, jak również o ujawnianie nowego adresu siedziby Spółki na wszelkich fakturach, rachunkach lub innych dokumentach kierowanych do Wento Sp. z o.o.
Jednocześnie informujemy, że zmiana adresu Spółki pozostaje bez wpływu na ważność podpisanych umów i nie wymaga ich zmiany.