Na co zwracamy uwagę
przy wyborze działki pod dzierżawę

Ukształtowanie
terenu

Najlepsze będą tereny stosunkowo płaskie i nachylone w kierunku południowym.

Klasa bonitacyjna
(klasa gruntu)

Szukamy gruntów o klasach IV, V, VI, jednak obecność na działce innych klas nie musi stanowić przeszkody w budowie farmy. Jeśli na działce występuje klasa wyższej jakości, fragment ten zostanie niezagospodarowany.

Infrastruktura
energetyczna

Bliska odległość do Głównego Punktu Zasilającego (GPZ), czyli stacji elektroenergetycznej, lub linii średniego i wysokiego napięcia będzie dużym atutem.

Dostęp
do działki

Dojazd do drogi publicznej lub możliwość wybudowania zjazdu zdecydowanie ułatwią proces budowlany oraz deweloperski.

Powierzchnia

Im większa działka, tym większe będą możliwości jej zagospodarowania. Szukamy nieruchomości o powierzchni od 1 ha.

Położenie na terenie
obszarów chronionych

Brak obszarów będących pod szczególną ochroną w obrębie działki znacznie usprawni przeprowadzanie koniecznych procedur administracyjnych.

Brak spełnienia któregoś z kryteriów nie dyskwalifikuje możliwości wydzierżawienia działki. Napisz do nas, wspólnie sprawdzimy, czy istnieje szansa na współpracę!

Opisz swoją działkę

Przenalizujemy jej potencjał i przedstawimy naszą ofertę.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności.

wiatraki i chmury

Dziękujemy za wiadomość